Larmmottagning

Med ett larm anslutet till Automatic larmcentral övervakas ditt företag eller ditt hem dygnet runt av erfarna operatörer. Vi ser till att rätt åtgärd sätts in snabbt vid ett eventuellt larm. Vi samarbetar med samtliga polisgodkända bevakningsbolag(utryckningsväktare) för att ni som kund ska få det bevakningsbolag som har bäst geografisk teckning i det område ni befinner er. Detta för att få en så snabb åtgärd som möjligt.

I Automatic Alarm larm och underhållsabonnemang ingår följande:

  • anslutning till larmcentral dygnet runt året om

  • väktarutryckningsberedskap dygnet runt året om
  • 
polis tillkallas vid A-larm och överfallslarm

  • kontaktpersoner vid larm
  • 
åtgärd enligt åtgärdslista

  • revision (genomgång av säkerhetsanläggningen 1 gång per år)

  • tillgång till teknisk jour dygnet runt året om

  • lägre timdebitering vid service, jour och underhållsarbeten                                                             

Larmcentral
08 - 24 60 10
info@automaticalarm.se